Din webbläsare har försökt att få kontakt med en internetsida som används för distribution av barnpornografiskt material. Att sprida övergreppsmaterial är straffbart enligt svensk lagBrB 16 Kap 10a§ .

 

Om du har invändningar mot att Internetsidan är blockerad kan du kontakta Nationellt it-brottscentrum på Polisens Nationella operativa avdelning itbrott.desk.noa@polisen.se


Om du är domänägare och har invändningar om en blockerad Internetsida klicka här!

  

För mer information besök www.polisen.se


Tipsa polisen om sexuella övergrepp mot barn!


www.polisen.se/tipsPolisens och Internetleverantörernas samarbetsprojekt mot sexuellt utnyttjande av barn på Internet.PrevenTell är en nationell hjälplinje för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa.

Hos Preventell får du möjlighet att prata anonymt med någon som har stor erfarenhet av liknande frågor. Någon som kan ge dig stöd och råd, och sedan hjälpa dig vidare till behandling om du vill och behöver. 


Bakom PrevenTell står ANOVA vid Karolinska Universitetssjukhuset.


Välkommen in på www.preventell.se för mer information eller ring
020-66 77 88


Är du oroad över dina sexuella impulser riktad mot barn?

Prevent It är en kostnadsfri, helt anonym, internetlevererad kognitiv beteendeterapi med stöd av en terapeut. Behandlingsprogrammet riktar sig till dig som känner dig oroad över dina sexuella impulser riktade mot barn, är nio veckor långt och syftar till att hjälpa dig få en bättre förståelse för och kontroll över dina egna tankar, känslor och beteenden.


Bakom Prevent It står Karolinska Institutet och projektet finansieras av EU.


Välkommen att läsa mer på www.iterapi.se/sites/preventit/ eller via TOR-webbläsare https://6wvybf7ub3xk5ow66wt7os3aovbzoo2eei6vjirvhvvkmqg4alnezzid.onion/sites/preventit/register